موضوع قرارداد : انجام عملیات نصب تجهیزات ، سند بلاست و رنگ آمیزی ، سیویل ، اسید شویی ،عایق ، اسکلت فلزی، Hook up ، و تامین نیروی راه اندازی، ......

کارفرمای اصلی :شرکت  پتروشیمی مروارید

کارفرما : شرکت مهندسی سبز آشتیان آپادانا


  • مشاهده همه
  • تصاویر قبل از طراحی
  • طراحي نماي داخلي
  • طراحي نماي خارجي
  • حين اجراي پروژه
  • پايان كار