شرکت آساک صنعت با تکیه بر سوابق کاری پیشین خود، خدمات مهندسی، تأمین کالا ، اجرا و پیش راه اندازی پروژه‌های صنعتی در حوزه نفت، گاز، نیرو و پتروشیمی شامل بخشهای سیویل و ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، برق و ابزار دقیق،خطوط انتقال، شبکه‌های آب و فاضلاب، لوله‌کشی صنعتی، ساخت و نصب انواع سازه‌ها و مخازن فلزی، رنگ‌آمیزی و عایق‌کاری را در قالب قراردادهای ذیل ارائه می‌ نماید.

- ارزیابی مناقصه، کشف قیمت، مدیریت پیمان و متولی بخش ساخت و نصب ( C ) بصورت مشارکت در قالب کنسرسیوم پروژه های EPC 

- پیمانکار عمومی بخش ساخت و نصب بصورت شراکت در سود و زیان پروژه

- پیمانکار عمومی بخش ساخت و نصب بصورت تسهیم درصدی از مبلغ پیمان 

- پیمانکار عمومی بخش ساخت و نصب بصورت قیمت واحد