از روزهای آغازین فعالیت شرکت آساک صنعت با خود عهد بستیم که با رعایت اصول «کیفیت، زمان، و هزینه » پروژه های مورد قرارداد را به نحو شایسته به مورد اجرا گذاریم و به جامعه مهندسی ادای دین نماییم. خوشحالیم که در مدت حدوداً 10 سال فعالیت شرکت با کمک سازمان عملیاتی، مهندسین و متخصصان و همکاران محترم شرکت موفق به پیاده کردن این مهم در پروژه های در دست اقدام شده ایم و بنا داریم در آینده نیز با بکارگیری اهرم های قوی زیر هر چه بیشتر و کاملتر به بلوغ کاری خود برسیم

هدف غایی شرکت آساک صنعت ارائه خدمات فنی و مهندسی به بهترین شیوه ممکن و تبدیل شدن به یکی از شرکت های قدرتمند در سطح بین المللی می باشد.

این خدمات در حیطه فعالیت های عمرانی و صنعتی مختلف از جمله راهسازی، لوله گذاری، ساخت سد و فرودگاه، تأسیسات و تجهیزات و ساخت مجتمع های صنعتی و غیر صنعتی از جمله صنایع نفت و گاز و پتروشیمی می باشد.

به منظور ارائه هرچه مطلوبتر این خدمات شرکت خود را موظف می داند که رضایت تمامی استفاده کنندگان از این خدمات را همواره مد نظر قرار داده و در راستای دسترسی به آن حداکثر تلاش خود را انجام دهد.